Chuyển đến nội dung chính

Điều khoản sử dụng

Cakhiatv mang đến một trải nghiệm kỹ thuật số đa dạng và đầy đủ tính năng cho người dùng. Điều khoản sử dụng này quy định những quyền và trách nhiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ những quy định được đề ra.

Điều khoản sử dụng cakhiatv

Điều khoản yêu cầu cá cược đối với hội viên của lezard-rouge.com

lezard-rouge.com cam kết mang đến một môi trường cá cược công bằng và an toàn cho tất cả hội viên. Dưới đây là các điều khoản quan trọng về yêu cầu cá cược đối với hội viên của lezard-rouge.com:

 • Tuổi tác và Hợp pháp: Hội viên cần đảm bảo rằng họ đủ tuổi theo quy định pháp luật để tham gia cá cược và hoàn toàn tuân thủ các luật lệ tại khu vực cư trú của mình.
 • Thông tin Cá nhân Chính xác: Hội viên cam kết cung cấp thông tin cá nhân chính xác và hoàn chỉnh khi đăng ký. Bất kỳ thay đổi nào đều cần được cập nhật kịp thời.
 • Quyền và Trách nhiệm Cá nhân: Hội viên chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và giao dịch được thực hiện thông qua tài khoản cá nhân của mình và tuân thủ tất cả các quy định và điều khoản.
 • Phương Thức Giao Dịch: Hội viên cam kết sử dụng các phương thức thanh toán hợp lệ và pháp lý khi tham gia cá cược, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và an toàn của thông tin tài khoản.
 • Cấm Gian Lận và Lạm Dụng: lezard-rouge.com tuyệt đối cấm mọi hành vi gian lận, lạm dụng dịch vụ hoặc vi phạm quy định nội dung. Hội viên sẽ chịu các biện pháp kỷ luật và xử lý theo quy định nếu vi phạm.
Điều khoản yêu cầu cá cược đối với hội viên của lezard-rouge.com
Điều khoản yêu cầu cá cược đối với hội viên của lezard-rouge.com

Điều khoản đăng ký 

Điều khoản Đăng ký quan trọng để đảm bảo quy trình đăng ký trên nền tảng lezard-rouge.com diễn ra một cách công bằng và an toàn. Dưới đây là một số điều khoản quan trọng về quy trình đăng ký:

 • Thông tin Cá nhân Chính xác: Người đăng ký cam kết cung cấp thông tin cá nhân chính xác và hoàn chỉnh. Mọi thông tin sai lệch hoặc giả mạo có thể dẫn đến việc tài khoản bị đình chỉ hoặc đóng.
 • Tài Khoản Đăng ký Cá Nhân: Mỗi người đăng ký chỉ được phép có một tài khoản cá nhân. Việc sử dụng nhiều tài khoản có thể dẫn đến việc cấm truy cập và đình chỉ tài khoản.
 • Bảo Mật Tài Khoản: Người đăng ký chịu trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản và không chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai khác. lezard-rouge.com không chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra từ việc tiết lộ thông tin đăng nhập.
 • Quyền và Trách Nhiệm: Người đăng ký chấp nhận và tuân thủ mọi quy định và điều khoản của lezard-rouge.com, bao gồm cả quyền và trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
 • Thay Đổi Thông Tin: Người đăng ký cần cập nhật thông tin cá nhân đều đặn và kịp thời khi có sự thay đổi để đảm bảo tính chính xác và cập nhật của thông tin.

Xem thêm: Chính sách bảo mật lezard-rouge.com

Điều khoản lezard-rouge.com ngừng cung cấp dịch vụ

Điều khoản về việc Ngừng Cung cấp Dịch vụ là một phần quan trọng để xác định các quy định khi lezard-rouge.com quyết định ngừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ. Dưới đây là một số điều khoản chính liên quan đến việc ngừng cung cấp dịch vụ:

 • Thông Báo và Cảnh Báo: lezard-rouge.com cam kết thông báo và cảnh báo trước cho người dùng về bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc ngừng cung cấp dịch vụ. Thời gian thông báo và cảnh báo có thể thay đổi tùy theo tính chất của quyết định.
 • Lợi Ích và Hoàn Trả: lezard-rouge.com sẽ xem xét việc hoàn trả hoặc bồi thường cho hội viên theo quy định tùy từng trường hợp khi ngừng cung cấp dịch vụ, nhưng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác.
 • Dữ Liệu và Tài Khoản: lezard-rouge.com có quyền xóa hoặc giữ lại dữ liệu cá nhân và tài khoản sau khi ngừng cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cam kết xử lý thông tin cá nhân theo quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.
 • Tuân Thủ Quy định: Hội viên cần tuân thủ và chấp nhận mọi quy định liên quan đến việc ngừng cung cấp dịch vụ và thực hiện theo hướng dẫn từ lezard-rouge.com.
Điều khoản lezard-rouge.com ngừng cung cấp dịch vụ
Điều khoản lezard-rouge.com ngừng cung cấp dịch vụ

Điều khoản về luật sửa đổi và bổ sung

Điều khoản về Luật Sửa đổi và Bổ Sung là một phần quan trọng trong hợp đồng hoặc quy định của lezard-rouge.com, xác định quy trình và điều kiện khi chúng tôi thay đổi hoặc bổ sung các điều khoản đã được thiết lập trước đó. Dưới đây là một số điều khoản quan trọng:

 • Quyền Sửa Đổi và Bổ Sung: lezard-rouge.com giữ quyền sửa đổi và bổ sung các điều khoản trong bất kỳ lúc nào mà chúng tôi cho là cần thiết, nhằm cải thiện hoặc điều chỉnh dịch vụ, tuân thủ pháp luật hoặc cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Thông Báo và Hiệu Lực: Chúng tôi cam kết thông báo trước về bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào, thông qua các kênh thích hợp như trang web, email hoặc thông báo trong ứng dụng. 
 • Tính Liên tục của Thỏa Thuận: Dù có sửa đổi hay bổ sung, thỏa thuận giữa lezard-rouge.com và người dùng vẫn tiếp tục có hiệu lực, trừ khi có quy định khác. 
 • Quyền Từ Chối và Hủy Bỏ: lezard-rouge.com giữ quyền từ chối bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc không cần thiết.
 • Tương Tác với Quy định Khác: Sửa đổi và bổ sung này sẽ tương tác và bổ sung cho các điều khoản và điều kiện khác đã được thiết lập, tạo thành một tài liệu hoàn chỉnh và hiệu lực.